Emocjonalna samopomoc w czasie wojny i kryzysu

W wyniku wojny napastniczej na Ukrainie wielu ludzi znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie, często śmiertelnym, czy to z przyczyn bezpośrednich – poprzez przemoc wojskową, czy też pośrednio – poprzez ucieczkę. W wyniku dochodzi tego oczywiście do ogromnego stresu psychicznego i przeciążenia. Na całym świecie osoby współczujące, niosące pomoc, są nie tylko przerażone tym co widzą i słyszą na temat wojny, ale odczuwają one również silnie jej psychiczne skutki. Dzieje się tak dlatego, że traumatyczne przeżycia mogą być zaraźliwe na poziomie międzyludzkim. Nasza zdolność do empatii z innymi, może prowadzić do psychicznej niepewności, ponieważ wyczuwamy, a następnie częściowo doświadczamy cierpienia innych. Dlatego osoby bezpośrednio i pośrednio dotknięte katastrofą, cierpią obecnie z tego powodu i odczuwaja objawy psychiczne takie jak lęk, bezradność, smutek i beznadziejność.

U osób które w przeszłości doświadczyły wojny i wysiedlenia, mogą odnowić się stare rany. Te psychiczne symptomy potęgują cierpienie, dlatego istnieją uzasadnione powody, aby złagodzić je na poziomie psychicznym. Takie złagodzenie nie umniejsza jednak niebezpieczeństw związanych z tą wojną. Osoby które zostały bezpośrednio lub pośrednio poszkodowane, mają jednak prawo do emocjonalnej ulgi. Nie tylko po to by mogli oni zachować swoją pewność siebie, wewnętrzną siłę i odporność, ale także by ją odzyskać, a może nawet wzmocnić.

Prezentujemy tutaj możliwości do samopomocy emocjonalnej. Znajdziecie Państwo Tools, które będą mogły pomóc w walce z uczuciem niepewności i strachu w tych trudnych czasach. Te narzędzia są odpowiednie dla wszystkich osób bezpośrednio i pośrednio dotkniętych wojną. Mogą być również wykorzystywane w konsultacjach, psychoterapii i 
w pomocy uchodźcom.

  • Za pomocą zestawu kart kryzysowych można formułować zdania wzmacniające. W tym celu należy łączyć karty tak długo, aż znajdzie się zdanie, które będzie dla nas dobre. Zdanie jest wtedy skuteczne, gdy naprawdę przemawia z głębi duszy i odczuwamy jego wzmacniający wpływ bezpośrednio w ciele. Aby zdanie wzmacniające mogło rozwinąć swój efekt, należy je regularnie powtarzać – im częściej, tym lepiej. Oczywiście można też kilka zdań krzepiących i dodających pewności siebie zestawić razem. Proszę zacząć już teraz szukać zdań, które czynią dobro w duszy! 
  • DPoradnik samopomocy emocjonalnej w czasie wojny i kryzysu przedstawia techniki samoterapii, które mogą pomóc Państwu w zredukowaniu silnego stresu. Ponieważ stresujące uczucia objawiają się również w odczuciu fizycznym, dlatego w technikach tych bierzemy pod uwagę również ciało. Przewodnik prowadzi Państwa krok po kroku przez ćwiczenia przynoszące ulgę. Nie można zrobić nic niewłaściwego. Proszę spróbować!

Wszystkie oferty na tej stronie są bezpłatne.